Restaurování a konzervace nástěnných maleb
+420 723 75 85 21

Praktická stáž v klášteře Dragomirna v Rumunsku

Restaurátorské práce na nástěnných malbách v klášteře Dragomirna v Rumunsku - praktická stáž 2011

Termín: podzim 2011

Lokace: Bukovina, oblast Suceava, obec Mitocul Dragomirnei. Nástěnné malby se nacházejí v kostele Sestoupení Ducha svatého uvnitř kláštera Dragomirna.

Autor: kněží Crăcium a Ignat, mistři Mătieş a Gligorie, zachována jejich signatura

Datace: 1609

Styl: Byzantský

Technika: Fresco-secco (vápenné secco s použitím kaseinu)

Provedený zásah: průzkum, čištění, konsolidace, neutrální retuš (tzv. aquasporca), rekonstrukce malby na tmelech technikou tratteggio

Díly vymezené k restaurátorskému zásahu:

  • malby ve věži kostela s vyobrazením proroků Eliáše,, Zachariáše, Abakuka, Jakuba, Daniela a Gedeona
  • pole s rostlinným ornamentem ve věži
  • scéna Vzkříšení Lazara na jižní stěně presbytáře