Restaurování a konzervace nástěnných maleb
+420 723 75 85 21

Restaurování nástěnných maleb

Restaurování nástěnných maleb

MgA. Daniela Jakubů

Zabývám se restaurováním a konzervací nástěnných maleb.

Oboru restaurování se věnuji od studia na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli.
Od roku 2018 mám povolení Ministerstva kultury k restaurování malířských uměleckých děl – nástěnných maleb (MK 23192/2018 OPP) na objektech, jež jsou kulturními památkami.

Kulturních památek naší země si velmi vážím. Ve své praxi spolupracuji s památkáři, technology, historiky umění i kolegy restaurátory.

Nabízím:

  • vyhotovení orientačního i podrobného restaurátorského průzkumu včetně dodání výsledků z chemicko-technologických analýz
  • restaurování a konzervaci nástěnných maleb, historických omítek a povrchu architektury
  • pomoc při řešení koncepce restaurátorského zásahu
  • obnovu a doplnění historické výmalby

V případě jakýchkoli dotazů mne neváhejte kontaktovat.