Restaurování a konzervace nástěnných maleb
+420 723 75 85 21

Restaurování kaple Čtrnácti svatých pomocníků v Semilech

Realizace: 2016 – 2017

Lokace: Kaple stojí na okraji města při cestě vedoucí do Vysokého nad Jizerou

Autor malířské výzdoby: není známý

Datace: barokní stavba zřejmě z první poloviny 18. století, původní malířská výzdoba později přemalována

Technika: secco, mastná tempera

Provedený zásah: restaurování malířské výzdoby kaple

Barokní kaplička není zapsanou kulturní památkou. Původní malířská výzdoba byla zřejmě na konci 19. století přemalována. Námět malby na oltářní stěně tvoří seskupení Čtrnácti svatých pomocníků a postava anděla, vše zasazeno v iluzivním rámu. Boční stěny jsou pokryty iluzivní architekturou s malovanými sochami svaté Ludmily a svatého Václava. V klenbě je zobrazena Nejsvětější Trojice. Doplnění malby bylo provedeno na základě průzkumu v UV světle, při kterém byla malba zřetelnější.