Restaurování a konzervace nástěnných maleb
+420 723 75 85 21

Restaurování části nástropní malby v chrámu svatého Bartoloměje v Kolíně

Realizace: duben 2012 - říjen 2012 (diplomová práce na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice)

Lokace: Řeznická kaple v kostele svatého Bartoloměje v Kolíně, Středočeský kraj

Autor malířské výzdoby: Jan Vysekal

Datace: 1896-7, přemalba z let 1904 - 1910

Technika: vápenné secco s příměsí organického pojiva

Chrám svatého Bartoloměje v Kolíně je dílo rané gotiky. Ve 14. století byl Petrem Parléřem vybudován katedrální chór s věncem kaplí. Kostel byl v druhé polovině 19. století puristicky přestavěn podle návrhu Josefa Mockera. Výmalba ochozových kaplí pochází z posledního desetiletí 19. století a souvisí s tehdejší obnovou chrámu.

V Řeznické kapli, rovněž nazývané Kaple sv. Kříže, jsou na třech klenebních polích zobrazeni andělé s nástroji Kristova umučení, Arma Christi. Figurální malby jsou lemovány dekorativní bordurou a doplněny rostlinnými rozvilinami. Stěny kaple jsou pojednány šablonovým dekorem s rostlinnými prvky.

Malba byla výrazně poškozena dlouhodobým a opakovaným zatékáním do kaple. Na velké části došlo k sulfatizaci povrchu, což se projevuje změnou fyzikálních vlastností, zkřehnutím a ztmavnutím malby. Místy se objevily výkvěty vodorozpustných solí. Barevná vrstva se silně sprašovala. Zatékání rozrušilo i omítkové vrstvy a způsobilo řadu defektů.

Před samotným restaurováním byl proveden podrobný restaurátorský průzkum, kterým bylo analyzováno pojivo malby a určen rozsah druhotné vrstvy (přemalby). Bylo vyzkoušeno několik typů odsolovacích zábalů a způsobů čištění síranové krusty. Mokré procesy však vedly k migraci solí a bylo od nich upuštěno. Barevné změny (ztmavnutí) způsobené sulfatizací povrchu byly potlačeny retuší.

Při restaurování byly zajištěny a zpevněny omítkové vrstvy a malba byla zafixována. Defekty byly vytmeleny směsí bílého vzdušného vápna a přírodně hydraulického vápna. Retuš a náznaková rekonstrukce malby byla provedena tak, aby malba působila celistvým dojmem, ale zároveň aby byl restaurátorský zásah rozpoznatelný. Ve vlastních doplňcích byla proto zvolena slabší intenzita barev.