Restaurování a konzervace nástěnných maleb
+420 723 75 85 21

Restaurování nástropních maleb v kapli sv. Jáchyma v Bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce

Realizace: červenec 2008

Lokace: Kaple sv. Jáchyma v jižní části transeptu Baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, Olomoucký kraj. Nástropní malby v klenbě kaple.

Autor: Jan Steger

Sloh, datace: Baroko, zřejmě v letech 1675-79

Technika: Fresco-secco

Restaurované části

  • Kartuše v jihovýchodním cípu klenby
  • Malé stlačené zrcadélko na východní straně od centrálního výjevu